Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng: 22:20 28-07-2023 | 1440 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin, trò chơi điện tử trên mạng, an toàn thông tin mạng,

Phạm vi điều chỉnh

quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh thông tin.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội (MXH) qua số điện thoại di động tại Việt Nam; không cấp phép dòng game bài giải trí; trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp thông tin trên mạng, gồm: (i) ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; (ii) khóa tài khoản, trang/nhóm cộng đồng, kênh nội dung; (iii) cung cấp công cụ tìm kiếm, rà quét nội dung theo yêu cầu; (iv) bảo vệ quyền lợi người dùng MXH; (v) quản lý livestream… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin, trò chơi điện tử trên mạng, an toàn thông tin mạng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/07/2023

Đã xem

1440 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

30/07/2023

Đã xem

1440 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

30/07/2023

Đã xem

1440 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com