Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày đăng: 08:41 23-03-2021 | 1908 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cá nhân, hộ kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế thay,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung quy định về nộp thuế theo phương pháp kê khai với cá nhân, hộ kinh doanh có quy mô lớn, về nộp thuế theo từng lần phát sinh với cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; sửa đổi mức doanh thu làm căn cứ miễn thuế với trường hợp cho thuê tài sản; bổ sung nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân với các tổ chức hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến nước ngoài

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về nộp thuế theo phương pháp kê khai với cá nhân, hộ kinh doanh có quy mô lớn, về nộp thuế theo từng lần phát sinh với cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; sửa đổi mức doanh thu làm căn cứ miễn thuế với trường hợp cho thuê tài sản; bổ sung nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân với các tổ chức hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến nước ngoài. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cá nhân, hộ kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế thay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

23/03/2021

Đã xem

1908 lượt xem

Thuyết minh

Ngày nhập

23/03/2021

Đã xem

1908 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

23/03/2021

Đã xem

1908 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

23/03/2021

Đã xem

1908 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com