VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thứ Sáu 16:50 21-05-2021

Kính gửi:  Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính,

Trả lời Công văn số 2558/BTC-TCT ngày 12/03/2021 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của chuyên gia và doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

Dự thảo dự kiến bổ sung quy định về trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay thuế của các tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định thế nào được coi là “tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân”. Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định mình có thuộc diện phải kê khai, khấu trừ thay hay không. Trên thực tế, một số cá nhân có thu nhập được chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp từ vật phẩm ảo do người dùng khác tặng khi thực hiện livestream trên nền tảng mạng xã hội, vậy câu hỏi đặt ra là mạng xã hội đó có được coi là tổ chức hợp tác kinh doanh hay không? Tương tự, liệu các sàn thương mại điện tử có thuộc diện này hay không khi Điều 2.1 Dự thảo đã có quy định cá nhân kinh doanh thương mại điện tử là người nộp thuế? Do vậy, để đảm bảo tính rõ ràng của quy định, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung khái niệm về tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, hoặc có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.

  1. Kê khai theo tháng với hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn

Điều 4.1.b Dự thảo quy định hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế tháng. Đây là quy định mới với các hộ, cá nhân kinh doanh – vốn đã quen với chế độ thuế giản đơn, nay chuyển sang chế độ kê khai thuế chặt chẽ, phức tạp hơn, do đó có thể tạo ra một số khó khăn ban đầu cho các đơn vị này khi thực hiện. Do vậy, để tạo thuận lợi cho các đối tượng này, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc cho phép một thời gian chuyển tiếp 03 năm không áp dụng các chế tài hành chính trong trường hợp phát hiện người nộp thuế thực hiện kê khai sai.

  1. Nộp thuế với thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số

Điều 4.2.a Dự thảo quy định cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số thực hiện kê khai theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên, cách quy định như vậy lại bao hàm cả trường hợp các cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung số do các tổ chức (doanh nghiệp, nhà cung cấp nền tảng ở nước ngoài) chi trả, chẳng hạn các youtuber, blogger hay các cá nhân thực hiện công việc dịch phim cho các nền tảng phim trực tuyến. Trong khi đó, Điều 4.6 Dự thảo đã quy định trách nhiệm kê khai, khấu trừ thay cho cá nhân của những đối tượng này. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định loại trừ trường hợp này.

  1. Doanh thu tính thuế với hoạt động vận tải

Điều 5.1 Dự thảo quy định doanh thu tính thuế (giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân) với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động vận tải. Tuy nhiên, quy định quét “các khoản thu khác liên quan” có thể chưa phù hợp, có thể bao trùm cả những khoản khác, chẳng hạn phí gửi xe (cho tài xế) ở trung tâm thương mại hoặc tiền tips riêng của khách hàng cho tài xế (nhưng thực hiện qua apps chứ không đưa riêng cho tài xế). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng quy định một số trường hợp loại trừ để phù hợp với thực tiễn.

  1. Mẫu biểu kê khai

Dự thảo quy định Mẫu biểu kê khai 01/CNKD áp dụng cho tất cả các trường hợp kê khai là chưa phù hợp với hộ, cá nhân kinh doanh. Lý do là vì Mẫu biểu này có rất nhiều chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chỉ áp dụng cho một tình huống kê khai đơn lẻ, do đó có thể khiến các hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong quá trình kê khai. Vì vậy, để đơn giản và thuận lợi cho việc kê khai, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng ban hành các mẫu biểu riêng biệt cho từng trường hợp kê khai.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.