Theo dõi (4)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự

Ngày đăng: 11:06 16-10-2019 | 29799 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức chứng nhận hợp quy, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị điện thuộc Danh mục nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: Danh mục thiết bị điện phải chứng nhận phù hợp; các yêu cầu về an toàn, ghi nhãn, chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy và công bố hợp quy đối với các thiết bị điện

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: Danh mục thiết bị điện phải chứng nhận phù hợp; các yêu cầu về an toàn, ghi nhãn, chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy và công bố hợp quy đối với các thiết bị điện. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức chứng nhận hợp quy, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị điện thuộc Danh mục nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/11/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo và Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

29799 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

29799 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com