Theo dõi (1)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về hàn nóng chảy kim loại

Ngày đăng: 11:33 15-10-2019 | 20957 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá nhóm 2 trong các lĩnh vực cơ khí, luyện kim, vật liệu, xây dựng, chế tạo, điện, điện tử…,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về yêu cầu đối với kỹ thuật hàn nóng chảy kim loại khi sản xuất các hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 2)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về hàn nóng chảy kim loại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu đối với kỹ thuật hàn nóng chảy kim loại khi sản xuất các hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 2). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá nhóm 2 trong các lĩnh vực cơ khí, luyện kim, vật liệu, xây dựng, chế tạo, điện, điện tử…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/11/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn Công văn xin ý kiê

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

20957 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

20957 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com