Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày đăng: 10:50 15-09-2021 | 1909 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp phát triển công nghệ, giải mã công nghệ, ứng dụng công nghệ mới,

Phạm vi điều chỉnh

các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro; biện pháp xử lý rủi ro (điều chỉnh kỳ hạn, số tiền nợ; gia hạn nợ; khoanh nợ; bán nợ; xử lý tài sản bảo đảm; xóa nợ lãi, nợ gốc); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các trường hợp được xem xét xử lý rủi ro; biện pháp xử lý rủi ro (điều chỉnh kỳ hạn, số tiền nợ; gia hạn nợ; khoanh nợ; bán nợ; xử lý tài sản bảo đảm; xóa nợ lãi, nợ gốc); trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phát triển công nghệ, giải mã công nghệ, ứng dụng công nghệ mới.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 5/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV lyk DTTT quản lý rủi ro cho vay của NATIF

Ngày nhập

17/09/2021

Đã xem

1909 lượt xem

DTTT quản lý rủi ro cho vay của NATIF

Ngày nhập

17/09/2021

Đã xem

1909 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com