Dự thảo Thông tư quy định về xếp hàng hoá trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ

Ngày đăng: 13:59 15-09-2023 | 321 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về xếp hàng hoá trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các yêu cầu đối với xếp hàng hóa trên phương tiện[1] (lựa chọn loại phương tiện, hình thức xếp hàng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển); trách nhiệm của các bên liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm: xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở công-ten-nơ.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Bảng tổng hợp ý kiến

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Phục lục 5

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

19/09/2023

Đã xem

321 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com