Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày đăng: 09:49 03-02-2021 | 1967 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ,

Phạm vi điều chỉnh

kết quả khoa học và công nghệ; điều kiện về tỷ lệ doanh thu; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ; tiêu chí xác định dịch vụ mới

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về kết quả khoa học và công nghệ được xác nhận, công nhận theo quy định pháp luật; điều kiện về tỷ lệ doanh thu; Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN; tiêu chí xác định dịch vụ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin có ứng dụng kết quả KHCN. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KHCN.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/03/2021 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày nhập

03/02/2021

Đã xem

1967 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày nhập

03/02/2021

Đã xem

1967 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày nhập

03/02/2021

Đã xem

1967 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com