Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/NĐ-CP 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày đăng: 17:12 03-03-2021 | 2881 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Người nộp thuế; cơ quan thuế; công chức thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật quản lý thuế,

Phạm vi điều chỉnh

nộp thuế bằng ngoại tệ; cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh; thu thập thông tin người nộp thuế; hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn thuế... quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số; ác mẫu biểu hồ sơ khai thuế; quy định về tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế;

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/NĐ-CP 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về nộp thuế bằng ngoại tệ; cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh; thu thập thông tin người nộp thuế; quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số; sửa đổi các mẫu biểu hồ sơ khai thuế; quy định về tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế với trường hợp hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc khác địa bàn; về hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn thuế. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử, mạng xã hội.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

Phụ lục I (Thông tư)

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

Phụ lục II (Thông tư)

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

1. Mẫu biểu Hội đồng tư vấn thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

2. Mẫu biểu tiền chậm nộp, miễn chậm nộp

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

3. Mẫu biểu gia hạn nộp thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

4. Mẫu biểu hoàn thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

5. Mẫu biểu cung cấp và xử lý sai sót

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

6. Mẫu biểu xác nhận nghĩa vụ nộp thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

7. Mẫu biểu hồ sơ miễn, giảm thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

8. Mẫu biểu xóa nợ tiền thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

9. Mẫu biểu nộp dần tiền thuế nợ

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

10. Mẫu biểu kiểm tra hồ sơ thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

12. Mẫu biểu về thanh tra thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

12. Mẫu biểu dành cho NCCNN

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

13. Hồ sơ khai thuế

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

Công văn xin ý kiến doanh nghiệp

Ngày nhập

10/03/2021

Đã xem

2881 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 18

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com