Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 16:41 28-10-2021 | 3767 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV; hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh; tiêu chí lựa chọn, chi phí hỗ trợ với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa[1] (DNNVV) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV; hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh; tiêu chí lựa chọn, chi phí hỗ trợ với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viênv

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

01/11/2021

Đã xem

3767 lượt xem

Dự thảo Tờ trình hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

01/11/2021

Đã xem

3767 lượt xem

Công văn lấy ý kiến DTTT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày nhập

01/11/2021

Đã xem

3767 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com