VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Năm 15:11 11-11-2021

Kính gửi: Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời Công văn số 7287/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về quy trình hỗ trợ (Điều 3)
  • Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 80/2021/NĐ-CP thì “cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Như vậy, cơ quan tổ chức hỗ trợ DNNVV được xác định dựa vào sự phân công nội bộ của cơ quan nhà nước, tổ chức. DNNVV sẽ không biết được nếu danh sách các đơn vị được phân công không công khai. Trên thực tế, các DNNVV cho biết một trong những khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ là không biết liên hệ với cơ quan nào.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định danh sách các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phải được đăng tải công khai trên trang web https://business.gov.vn.

  • Quy trình hỗ trợ

Khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV phối hợp với bên cung cấp thì cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV cùng DNNVV và bên cung cấp ký hợp đồng hỗ trợ; DNNVV và bên cung cấp thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, sau đó DNNVV sẽ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV.

Quy trình hỗ trợ trên chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được hỗ trợ bởi vì, DNNVV phải trả tiền trước cho bên cung cấp, sau đó mới thực hiện thủ tục thanh, quyết toán với cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, trong khi đó hợp đồng ký hỗ trợ lại là ký với ba bên, trong đó có cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV. Với quy trình này thì DNNVV sẽ vừa mất tiền trước vừa mất thời gian để có được tiền hỗ trợ và vai trò của cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trong hợp đồng hỗ trợ cũng ít ý nghĩa.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại khoản 4 Điều 3 theo hướng: DNNVV và bên cung cấp thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, bên cung cấp thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành thanh toán, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, trong hợp đồng thanh lý, nghiệm thu có chữ ký của cả ba bên.

  1. Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 4)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Dự thảo, trước khi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ chuyển đổi số, DNNVV phải “thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV” và gửi kèm kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất hỗ trợ.

Quy định trên là chưa rõ ở điểm: không rõ DNNVV sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên tiêu chí nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện.

  1. Góp ý khác
  • Về đạo tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp: Đề nghị bổ sung các khóa đào tạo liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp;
  • Đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn về: xây dựng các tiêu chí cụ thể lựa chọn, xác định DNNVV để hỗ trợ công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức hỗ trợ và kết quả triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của DNNVV nhận hỗ trợ, đồng thời xác định rõ cơ quan thực hiện công tác này.
  • Phụ lục 2.2, đề nghị sửa đổi nội dung tại khoản 3 Mục 2, phần II là “Cấp chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo cho các học viên đã tham gia” thay vì nội dung “Cấp chứng nhận đã tham gia khóa học cho học viên có nhu cầu”;
  • Phụ lục 2.2, nội dung tại khoản 1 phần I mục 5 đề nghị bỏ yêu cầu kèm “danh sách học viên tham gia khóa đào tạo” trong hồ sơ xin phê duyệt nội dung đào tạo và quyết định tổ chức lớp học của lãnh đạo cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV, vì thông thường quy trình đề xuất và dự toán một lớp học thường cách ngày tổ chức sự kiện ít nhất là 10 – 15 ngày, trong khoảng thời gian này chưa thể có danh sách cụ thể lớp mà chỉ có thể ước lượng số lượng học viên tham gia;
  • Đề nghị bổ sung các mẫu hợp đồng tư vấn, công nghệ, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP để các đối tượng áp dụng tham khảo khi triển khai thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.