Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày đăng: 09:06 15-05-2024 | 637 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về chế độ báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp, các mẫu văn bản về quản lý và phát triển cụm công nghiệp, trách nhiệm của các bên liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

20/05/2024

Đã xem

637 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

20/05/2024

Đã xem

637 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com