Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 16:55 21-08-2020 | 2017 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

trình tự, thủ tục lựa chọn, đánh giá chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; việc chuyển nhượng, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án; ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về: trình tự, thủ tục lựa chọn, đánh giá chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; việc chuyển nhượng, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án; ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp… Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/09/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin y kien ve DTTT hd cac ND ve quan ly, phat trien cum cong nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2017 lượt xem

DTTT hd cac ND ve quan ly, phat trien cum cong nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2017 lượt xem

Phu luc 1, 2 DTTT hd cac ND ve quan ly, phat trien cum cong nghiep

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2017 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com