Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

Ngày đăng: 14:48 16-01-2024 | 726 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan., ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các loại xe sử dụng điện, xe thông minh; làm rõ đối tượng áp dụng là xe chưa qua sử dụng; sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, yêu cầu kỹ thuật (kích thước giới hạn cho phép của xe, số khung, biển số, hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG), khung và thân vỏ, đệm, ghế, thùng xe, đèn chiếu sáng)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/02/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế QCVN 09:2015/BGTVT quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

Phiên bản 1

Tờ trình số 21 lấy ý kiến Bộ, ngành

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Dự thảo Tờ trình xây dựng Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Bảng so sánh các quy định

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Phiên bản 2

Tờ trình về việc xây dựng dự thảo

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Tờ trình số 480 về việc lấy ý kiến bộ, ngành liên quan

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

DTTT ban hành QCVN về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Dự thảo QCVN về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Bảng so sánh các quy định

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Tổng hợp ý kiến góp ý

Ngày nhập

18/06/2024

Đã xem

726 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 13

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com