Dự thảo Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Ngày đăng: 09:01 21-07-2023 | 388 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Quy chuẩn gồm: (1) Quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện khi kiểm tra định kỳ (QCVN 15:2023/BGTVT); (2) Quy chuẩn về kiểm tra đầu máy điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (QCVN 16:2023/BGTVT); và (3) Quy chuẩn về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (QCVN 18:2023/BGTVT). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải tại đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 8/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành 3 QCVN

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Dự thảo QCVN về kiểm tra, nghiệm thu toa xe

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Dự thảo QCVN về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện khi kiểm tra định kỳ

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Dự thảo QCVN về kiểm tra đầu máy diezen

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Bảng tiếp thu và xử lý ý kiến thẩm định

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo QCVN về kiểm tra đầu máy diezen

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo QCVN về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện khi kiểm tra định kỳ

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo QCVN về kiểm tra, nghiệm thu toa xe

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

03/08/2023

Đã xem

388 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com