Theo dõi (1)

Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng: 11:14 07-10-2020 | 1937 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

Cắt giảm các quy định trong các lĩnh vực sau: (i) thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ; (ii) chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải; (iii) điều kiện kinh doanh với một số ngành nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến cắt giảm trong các lĩnh vực sau: (i) thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ; (ii) chế độ báo cáo trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải; (iii) điều kiện kinh doanh với một số ngành nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DT Phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1937 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 1 về thủ tục hành chính

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1937 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 2 về Chế độ báo cáo

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1937 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 3 về Điều kiện kinh doanh

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1937 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com