Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày đăng: 09:11 19-10-2021 | 2254 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến việc sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,

Phạm vi điều chỉnh

thời hạn có hiệu lực của hoạt động đăng ký; các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm; trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi đăng ký, xóa, hủy đăng ký biện pháp bảo đảm; cung cấp, trao đổi, công khai thông tin

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về thời hạn có hiệu lực của hoạt động đăng ký; các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm; trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi đăng ký, xóa, hủy đăng ký biện pháp bảo đảm; cung cấp, trao đổi, công khai thông tin…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến việc sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

2254 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

2254 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

2254 lượt xem

Phụ lục kèm theo Nghị định

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

2254 lượt xem

Bảng So sánh

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

2254 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com