Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày đăng: 17:26 29-09-2020 | 3851 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,

Phạm vi điều chỉnh

tài sản bảo đảm theo hướng mở rộng các tài sản có thể dùng để bảo đảm; các yêu cầu với việc mô tả tài sản đảm bảo; cơ chế về đầu tư, biến động tài sản đảm bảo; hiệu lực của hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm theo từng trường hợp (hiệu lực đối kháng; hiệu lực với tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai hoặc bảo đảm một nghĩa vụ bằng nhiều tài sản; hiệu lực với tài sản của người chưa đủ hoặc mất năng lực hành vi); các biện pháp bảo đảm cụ thể; xử lý tài sản bảo đảm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về tài sản bảo đảm theo hướng mở rộng các tài sản có thể dùng để bảo đảm; các yêu cầu với việc mô tả tài sản đảm bảo; cơ chế về đầu tư, biến động tài sản đảm bảo; hiệu lực của hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm theo từng trường hợp (hiệu lực đối kháng; hiệu lực với tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai hoặc bảo đảm một nghĩa vụ bằng nhiều tài sản; hiệu lực với tài sản của người chưa đủ hoặc mất năng lực hành vi); các biện pháp bảo đảm cụ thể; xử lý tài sản bảo đảm. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Nghị định 11/2012/NĐ-CP.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

3851 lượt xem

DT tờ trình về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

3851 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

3851 lượt xem

Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

3851 lượt xem

Công văn xin ý kiến DTND về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

3851 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com