Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày đăng: 17:28 23-04-2021 | 1899 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bổ sung cụ thể hệ số bồi thường với các chủ sở hữu; sửa đổi quy định về thời điểm thực hiện thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; sửa đổi quy định về kế hoạch, quy hoạch cải tạo, xây dựng chung cư như bổ sung tiêu chí kiểm định chất lượng nhà chung cư, cho phép ưu tiên môt số chỉ tiêu sử dụng đất và duy trì quy mô dân số…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

                    Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bổ sung cụ thể hệ số bồi thường với các chủ sở hữu; sửa đổi quy định về thời điểm thực hiện thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; sửa đổi quy định về kế hoạch, quy hoạch cải tạo, xây dựng chung cư như bổ sung tiêu chí kiểm định chất lượng nhà chung cư, cho phép ưu tiên môt số chỉ tiêu sử dụng đất và duy trì quy mô dân số… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản.

                Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

                    Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

                    Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

                    Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

                    Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

                    Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

                    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về DTND cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1899 lượt xem

Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1899 lượt xem

Tờ trình DTDN ve cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1899 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com