Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng: 16:32 13-10-2022 | 1127 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục (mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học); trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học; dịch vụ tư vấn du học, kiểm định chất lượng giáo dục...,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: điều kiện thành lập và hoạt động, hoạt động tổ chức lại các cơ sở, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, các vấn đề mới đối với trường dự bị đại học, trường, lớp cho người khuyết tật; cụ thể quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, các trường hợp bị đình chỉ, giải thể; thực hiện mẫu hóa hồ sơ; đề xuất các phương án phát triển đại học thành đại học quốc gia… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục (mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học); trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học; dịch vụ tư vấn du học, kiểm định chất lượng giáo dục…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định (ver 27/9)

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Bảng so sánh Dự thảo Nghị định với quy định hiện hành

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

14/10/2022

Đã xem

1127 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com