Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Ngày đăng: 10:39 28-08-2019 | 24920 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng trong giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, quản lý chất thải, lâm nghiệp, luyện kim, công nghiệp hóa chất.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: lộ trình, phương thức tham gia giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: lộ trình, phương thức tham gia giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu; kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo về giảm nhẹ phát thải khí nhà kínhDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng trong giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, quản lý chất thải, lâm nghiệp, luyện kim, công nghiệp hóa chất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/09/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/08/2019

Đã xem

24920 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

28/08/2019

Đã xem

24920 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

28/08/2019

Đã xem

24920 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com