Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 09:03 21-06-2021 | 2325 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

yêu cầu về thẩm quyền, hoạt động xử phạt, lập biên bản xử phạt; ban hành, hủy bỏ quyết định xử phạt; thời hạn thực hiện xử phạt trong các trường hợp đặc biệt; công khai thông tin xử phạt; hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về yêu cầu về thẩm quyền, hoạt động xử phạt, lập biên bản xử phạt; ban hành, hủy bỏ quyết định xử phạt; thời hạn thực hiện xử phạt trong các trường hợp đặc biệt; công khai thông tin xử phạt; hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/06/2021

Đã xem

2325 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/06/2021

Đã xem

2325 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/06/2021

Đã xem

2325 lượt xem

Biểu 1 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/06/2021

Đã xem

2325 lượt xem

Biểu 2 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/06/2021

Đã xem

2325 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com