Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự

Ngày đăng: 17:03 17-07-2018 | 7092 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp bị xử lý hình sự và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các doanh nghiệp này.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trong đó có nhiều quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như: đình chỉ hoạt động có thời hạn/vĩnh viễn; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn … Dự kiến, Dự thảo sẽ có tác động lớn đến các tổ chức sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp bị xử lý hình sự và các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các doanh nghiệp này.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 07/08/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi Luật thi hành án hình sự

Ngày nhập

17/07/2018

Đã xem

7092 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com