VCCI_Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Thứ Ba 10:40 04-09-2018

Kính gửi: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an

          Trả lời Công văn số 1580/BCA-V19 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến góp ý như sau:

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại

          Điều 140b của dự thảo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và trao rất nhiều quyền cho cơ quan này. Điều 3.24 của dự thảo giải thích: “Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại là cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan trực tiếp đến hình phạt và biện pháp tư pháp mà pháp nhân thương mại phải chấp hành, được Toà án giao thực hiện một số nhiệm vụ thi hành hình phạt và áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại trong Quyết định thi hành án, Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp.

          Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sẽ rất khó xác định được cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân là cơ quan nào. Ví dụ, khi một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, phạm tội vi phạm quy định về cạnh tranh, và bị phạt tiền, thì cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân ở đây là cơ quan quản lý dược, cơ quan quản lý cạnh tranh hay cơ quan thu ngân sách?

          Ở đây, vấn đề cần tập trung giải quyết là buộc doanh nghiệp phải thi hành hình phạt. Do đó, khi xác định cơ quan nhà nước có liên quan nên được phân loại theo từng loại hình phạt cụ thể. Ví dụ, đối với hình phạt tiền là cơ quan thuế; đối với hình phạt đình chỉ hoạt động, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực thì là cơ quan quản lý lĩnh vực đó; đối với hình phạt cấm huy động vốn là ngân hàng nhà nước, cơ quan quản lý chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh… Đề nghị cơ quan soạn thảo đổi tên cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại” thành “cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến thi hành hình phạt”, đồng thời bổ sung quy định về việc xác định cơ quan này tương ứng với từng loại hình phạt và biện pháp tự pháp.

 1. Thi hành các hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

          Các quy định của dự thảo hiện mới chỉ tập trung vào trình tự, thủ tục thi hành án nhưng chưa có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi phải thi hành những hình phạt này. Trên thực tế, khái niệm “hoạt động của pháp nhân thương mại” rất rộng và bao gồm rất nhiều nội dung, từ việc tuyển dụng lao động, trả lương, tập huấn cho người lao động; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà xưởng, mua bán máy móc thiết bị, cho thuê, cho mượn tài sản; xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ, nhận thanh toán; góp vốn, mua bán cổ phần, cổ phiếu… Mỗi doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành nghề khác nhau lại có nội dung hoạt động khác nhau.

          Do đó, việc quy định chung chung “đình chỉ hoạt động” có thể sẽ nảy sinh rất nhiều vướng mắc trên thực tiễn. Ví dụ:

 • Một doanh nghiệp bị tạm đình chỉ 6 tháng với tội gây ô nhiễm môi trường (xuất phát từ hoạt động sản xuất, xả thải của doanh nghiệp đó) thì rõ ràng là cần đình chỉ hoạt động sản xuất. Nhưng các hoạt động khác như: trả lương cho người lao động, tuyển dụng và tập huấn lao động thì sao? hoạt động tham gia hội chợ triển lãm, tìm kiếm khách hàng, ký kết các hợp đồng giao hàng trong tương lai có bị đình chỉ không? việc bán những hàng hoá đã sản xuất tồn kho thì sao? thậm chí việc bán, cho thuê hệ thống máy móc sản xuất, cho thuê lại mặt bằng, nhà xưởng để tận dụng trong thời gian đình chỉ có bị cấm không? nhận thanh toán những khoản tiền theo hợp đồng đã ký kết?
 • Một doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn với tội danh buôn lậu khi nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thì sẽ bị đình chỉ hoạt động nhập khẩu. Nhưng liệu doanh nghiệp đó có bị đình chỉ sản xuất không? có bị đình chỉ việc mua nguyên liệu, hàng hoá trong nước để sản xuất không? có bị đình chỉ bán hàng hoá còn lại trong kho không? có bị đình chỉ ký kết hợp đồng với nước ngoài để nhập khẩu nguyên liệu mà giao hàng sau thời gian thi hành án không? có bị đình chỉ việc trả nợ cho ngân hàng không?

          Như vậy, với quy định hiện tại, có thể gây ra nhiều cách hiểu khác nhau và dẫn đến không thống nhất trong thực tiễn áp dụng. Về vấn đề này, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định rõ từng hoạt động nào doanh nghiệp bị cấm và không bị cấm thực hiện trong quá trình thi hành án đình chỉ hoạt động, tương ứng với từng tội danh. Ví dụ, các hoạt động trong mối quan hệ với người lao động sẽ không bị đình chỉ, những hoạt động trong quan hệ với cổ đông, người góp vốn vào doanh nghiệp cũng không bị đình chỉ (trừ khi doanh nghiệp bị kết án theo Tội thao túng chứng khoáng và Tội rửa tiền), thực hiện những nghĩa vụ đối với Nhà nước, đối với người tiêu dùng, khách hàng, chủ nợ theo hợp đồng đã ký kết trước khi bản án có hiệu lực.

 1. Phân biệt trường hợp đình chỉ vĩnh viễn hoạt động trong một số lĩnh vực và đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ pháp nhân

          Mặc dù cùng một hình phạt là đình chỉ vĩnh viễn, song hệ quả pháp lý của việc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động trong một số lĩnh vực và đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ pháp nhân thương mại rất khác nhau.

 • Trong trường hợp đầu tiên, pháp nhân đó vẫn tồn tại và vẫn có thể hoạt động trong những lĩnh vực khác, không bị đình chỉ. Địa vị pháp lý về dân sự và địa vị pháp lý về hành chính trong những lĩnh vực khác của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.
 • Trong trường hợp sau, pháp nhân buộc phải bị xoá bỏ và cần được xử lý theo thủ tục giải thể thụ động theo quyết định của cơ quan nhà nước. Việc xử lý chấm dứt hoặc kế thừa địa vị pháp lý của doanh nghiệp được đặt ra.

          Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo phân biệt hai trường hợp này để có những quy định phù hợp. Đối với trường hợp đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ doanh nghiệp thì cần tham khảo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn về thủ tục giải thể, nhưng cần lưu ý điều chỉnh vì đây là giải thể thụ động.

 1. Thi hành hình phạt tiền

          Dự thảo hiện không có quy định về thi hành hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định này và đặc biệt cần xử lý tình huống doanh nghiệp không chủ động nộp phạt mà phải cưỡng chế thi hành án. Những câu hỏi đặt ra về việc xác minh, phong toả, thu hồi tài sản là tiền, định giá tài sản, bán thanh lý tài sản cần được lưu ý.

 1. Thủ tục thông báo đến các bên liên quan

          Dự thảo hiện quy định Quyết định thi hành án phải được gửi đến cho pháp nhân phạm tội và người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đối với một pháp nhân thì những người có lợi ích liên quan có thể nhiều hơn và cũng cần được thông báo đầy đủ. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng như sau:

 • Trong tất cả mọi trường hợp, quyết định thi hành án phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn thì phải gửi Quyết định thi hành án đến tất cả các thành viên của công ty đó; đối với công ty đại chúng đã niêm yết thì còn phải gửi Quyết định thi hành án cho Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty đó niêm yết.
 • Bổ sung việc gửi Quyết định thi hành án đến đại diện người lao động tại doanh nghiệp (công đoàn cơ sở) và công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở doanh nghiệp đó nhằm cung cấp thông tin cho người lao động.
 1. Biện pháp cưỡng chế thi hành

          Dự thảo hiện đang được quy định theo hướng nếu doanh nghiệp không tự thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ cưỡng chế theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan. Quy định như vậy là chưa bảo đảm tính minh bạch vì đây là những nội dung rất quan trọng. Khi thi hành các hình phạt đối với pháp nhân, cơ quan nhà nước có hai nhiệm vụ chính: (1) theo dõi tình hình tự thi hành án của pháp nhân; và (2) cưỡng chế thi hành khi quá một thời gian nhất định mà pháp nhân không tự thi hành án. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ cả hai nội dung này trong luật, không đưa xuống văn bản dưới luật.

          Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.