Theo dõi (2)

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày đăng: 16:01 04-10-2021 | 3890 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí, ,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí; hợp đồng dầu khí (thời gian hợp đồng, đầu tư bổ sung, mức thu hồi chi phí, nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng…); trình tự, thu tục phê duyệt trong triển khai hoạt động dầu khí và dự án dầu khí; kế toán, kiểm toán, quyết toán hợp đồng, dự án dầu khí; các chính sách ưu đãi đầu tư...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí; hợp đồng dầu khí (thời gian hợp đồng, đầu tư bổ sung, mức thu hồi chi phí, nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng…); trình tự, thu tục phê duyệt trong triển khai hoạt động dầu khí và dự án dầu khí; kế toán, kiểm toán, quyết toán hợp đồng, dự án dầu khí; các chính sách ưu đãi đầu tư…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Tổng kết thi hành Luật Dầu khí

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Dầu (sửa đổi) (22/8)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

3890 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com