Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày đăng: 08:50 02-07-2021 | 2458 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, phần cứng và dịch vụ nội dung số,

Phạm vi điều chỉnh

đối tượng quản lý; quyền và trách nhiệm của các bên; chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số; quy định miễn trừ tạm thời cho hoạt động thử nghiệm mô hình/sản phẩm mới; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; chính sách về bảo hộ, vốn, đầu tư và ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Báo cáo nghiên cứu lập Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Báo cáo đưa ra chính sách về đối tượng quản lý; quyền và trách nhiệm của các bên; chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số; quy định miễn trừ tạm thời cho hoạt động thử nghiệm mô hình/sản phẩm mới; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; chính sách về bảo hộ, vốn, đầu tư và ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, phần cứng và dịch vụ nội dung số.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Báo cáo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày nhập

02/07/2021

Đã xem

2458 lượt xem

Báo cáo Tổng hợp đề xuất

Ngày nhập

02/07/2021

Đã xem

2458 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com