Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 22:07 11-08-2023 | 1029 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam đến 2030 với các nhiệm vụgiải pháp về phát triển hạ tầng, hệ sinh thái công nghiệp chuỗi khối; hạ tầng blockchain quốc gia; phát triển thị trường; thúc đẩy ứng dụng, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp công nghệ và các doanh nghiệp có tiềm năng ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động sản xuất, kinh doanh[1].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Các lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng có thể bao gồm tài chính – ngân hàng, giao thông – vận tải, y tế, thương mại, bưu chính – chuyển phát, du lịch, nông nghiệp…

Phiên bản 1

Dự thảo Chiến lược

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Báo cáo Chiến lược

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

14/08/2023

Đã xem

1029 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com