Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 10:53 17-11-2021 | 2443 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

       Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

       Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

      Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

       Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

       Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

       Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

       Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

       Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

2443 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 1

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

2443 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 2

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

2443 lượt xem

Dự thảo Phụ lục 3

Ngày nhập

19/11/2021

Đã xem

2443 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com