Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng

Ngày đăng: 14:15 28-12-2021 | 1402 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Văn phòng Chính phủ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đang xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. 

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn 02 Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. Do thời hạn góp ý RẤT GẤP, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Bộ Giao thông vận tải

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1402 lượt xem

Phụ lục Dự thảo của Bộ Giao thông vận tải

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1402 lượt xem

Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1402 lượt xem

Phụ lục 1 Dự thảo của Bộ Xây dựng

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1402 lượt xem

Phụ lục 2 Dự thảo của Bộ Xây dựng

Ngày nhập

28/12/2021

Đã xem

1402 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Văn phòng Chính phủ

Loại tài liệu Báo cáo Tổng kết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com