Theo dõi (46)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày đăng: 13:42 01-10-2020 | 12332 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Tờ trình DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục 1 DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục 2 DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục 3 DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục 4 DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục 5 DTNĐ Luật Đầu tư PPP

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật PPP (19.10.2020)

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Phụ lục V_DTNĐ quy định chi tiết Luật PPP (19.10.2020)

Ngày nhập

19/10/2021

Đã xem

12332 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2342 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com