Tìm kiếm trên 3673 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3673 Dự thảo
5744 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm,…

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô theo Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật…

09:18 07-11-2023 2 File đính kèm