Tìm kiếm trên 3485 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3485 Dự thảo
5668 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Rà soát, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Theo Công văn 73/BCY-MMDSKĐ, Ban Cơ yếu Chính phủ đang tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Nghị…

22:44 29-03-2023 1 File đính kèm

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng…

09:58 29-03-2023 5 File đính kèm