Hoạt động rà soát mâu thuẫn, vướng mắc các quy định pháp luật

Thứ Hai 16:00 29-01-2024

Mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc trong các quy định pháp luật gây khó khăn, tốn thời gian, chi phí cho hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vì vậy, hiện nay, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề xử lý các vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với tư cách đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, đã tham gia tích cực vào quá trình này trong thời gian qua thông qua việc tổ chức hoạt động thu thập thông tin từ cộng đồng doanh nghiệp và tổng hợp, gửi các báo cáo lên Chính phủ, Quốc hội.

VCCI xin giới thiệu các hoạt động này bên dưới bài đăng. Các tư liệu bao gồm các công văn, báo cáo của VCCI, thông tin cung cấp từ các cơ quan nhà nước và các tài liệu khác có liên quan, được sắp xếp theo từng năm.

Đồng thời, VCCI rất mong nhận được các ý kiến, thông tin của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Đơn vị về những bất cập, vướng mắc của các quy định pháp luật và/hoặc những chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây sẽ là chất liệu quan trọng cho hoạt động rà soát và kiến nghị của VCCI trong các năm tiếp theo.

Mọi thông tin xin vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/ 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn


Năm 2019

Báo cáo chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh

Năm 2020

Chương 2 – Gia nhập thị trường – Những vấn đề còn vướng mắc (Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2020)

Năm 2021

Báo cáo “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế”

Năm 2023

Bảng tổng hợp của VCCI về các vướng mắc của doanh nghiệp trong các luật và văn bản dưới luật

Công văn VCCI thông tin đến doanh nghiệp về các phản hồi của các Bộ, Cơ quan chuyên ngành

Các Bộ, Cơ quan chuyên ngành trả lời các phản ánh, kiến nghị, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

Bộ Tài chính phản hồi các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

Bộ Giao thông vận tải phản hồi các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội phản hồi các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng phản hồi các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính

Bộ Khoa học và Công nghệ phản hồi các phản ánh, kiến nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính