Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2023”

Thứ Năm 11:03 25-04-2024

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm 2023. Đây là năm thứ sáu liên tiếp VCCI công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh.

Năm 2023 là một năm mà bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Trên thế giới, cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn, cuộc chiến giữa Isarel và Hamas ở giải Gaza bùng nổ và biến động kinh tế vĩ mô tại các nền kinh tế lớn đặt ra nhiều vấn đề. Ở trong nước, các doanh nghiệp đứng trước nhiều khó khăn và thách thức …

Công tác xây dựng thể chế kinh tế luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và coi là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Trong phiên họp của Chính phủ tháng 8/2023 về chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý “Chính phủ, các thành viên Chính phủ phải quyết tâm thực hiện thành công đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ tối đa các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chúng tôi thực hiện Báo cáo này với mục tiêu, thảo luận những vấn đề về tư duy lập pháp mang tính xu hướng chung, không chỉ xuất hiện ở các quy định đơn lẻ mà mang tính khái quát, từ đó rút ra bài học cho những người làm việc trong quy trình làm luật tại Việt Nam. Báo cáo cố gắng cung cấp góc nhìn của doanh nghiệp đối với những vấn đề quy định pháp luật, qua đó gửi gắm mong muốn, kỳ vọng của cộng đồng tới các nhà hoạch định chính sách.

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023 được xây dựng để phản ánh nhận định về các “dòng chảy” chính sách trong năm 2023 tác động tới môi trường đầu tư kinh doanh; những vấn đề đã/đang được áp dụng nhưng gây cản trở, hạn chế đến hoạt động của doanh nghiệp cần được cân nhắc, xem xét lại.

Toàn văn báo cáo: Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2023”