Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và Giải pháp”

Thứ Năm 09:31 09-11-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng, phát hiện những vướng mắc cản trở và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ và góp phần giúp cho việc thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tốt hơn.

Hoạt động nghiên cứu được khởi động từ tháng 7/2022 (vui lòng tham khảo Hội thảo “Tháo gỡ rào cản chính sách để thực hiện tốt Luật PPP”). Nhóm Nghiên cứu đã rà soát các chính sách, quy định, tập hợp thông tin từ các tài liệu, báo cáo của các cơ quan nhà nước và thu thập thông tin từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đã, đang và có dự định sẽ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông và năng lượng, các ngân hàng, nhà đầu tư tài chính, các hiệp hội doanh nghiệp có liên quan, các luật sư tư vấn trong lĩnh vực dự án hạ tầng và một số chuyên gia, thông qua các cuộc phỏng vấn sâu tại Hà Nội, Quảng Ninh và trao đổi qua điện thoại, email, họp trực tuyến.

Do thời gian và nguồn lực có hạn, chúng tôi không thể đề cập được tất cả vướng mắc cũng như tất cả các lĩnh vực đầu tư PPP trên thực tế. Báo cáo này chỉ dừng lại ở một số vấn đề pháp lý cơ bản nhất của dự án đầu tư PPP như thủ tục đầu tư, doanh thu và chi phí, tiếp cận tín dụng, đàm phán và giải quyết tranh chấp. Báo cáo cũng chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề ở hai lĩnh vực hạ tầng có nhiều dự án PPP nhất là giao thông và năng lượng.

Trong quá trình soạn thảo báo cáo, Nhóm nghiên cứu đã tổ chức một tọa đàm tham vấn góp ý dự thảo báo cáo vào tháng 02/2023 và tiếp tục có các thảo luận với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Việt Nam.

Sau quá trình hoàn thiện, Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp” được VCCI và USAID công bố vào ngày 09/11/2023 tại Hà Nội.

Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các bên liên quan và cả những ai quan tâm đến sự phát triển hạ tầng quốc gia.

VCCI trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo tại đây: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và Giải pháp

Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.