VCCI_Góp ý Nghị định về sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý công sản

Thứ Hai 12:00 03-10-2022

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 7784/BTC-QLCS ngày 05/08/2022 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

Quyền lợi của bên thứ ba khi thu hồi, điều chuyển, bán tài sản công

Dự thảo đã có quy định làm rõ trình tự thủ tục khi thu hồi, điều chuyển và bán tài sản công. Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định xử lý đối với quyền lợi của bên thứ ba khi thực hiện các hoạt động thu hồi, điều chuyển, bán tài sản này. Trong trường hợp tài sản công đang được cho thuê hoặc được sử dụng để liên doanh, liên kết, cho thuê quyền khai thác mà sau đó lại có quyết định của cơ quan nhà nước (thường là cơ quan khác, cấp cao hơn) thu hồi, điều chuyển hoặc bán tài sản thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba. Nếu vấn đề này không được làm rõ sẽ là rủi ro cho nhiều doanh nghiệp khi muốn tham gia đấu giá, đấu thầu để thuê hoặc liên doanh, liên kết nhằm khai thác hiệu quả tài sản công. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định làm rõ hướng xử lý trong các trường hợp nêu trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.