VCCI_Góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ Hai 10:03 24-09-2018

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 3581/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Điều 1 Dự thảo sửa đổi quy định về hồ sơ của thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định tại Điều 22, 23 Nghị định 181 theo hướng bỏ yêu cầu phải có chứng thực tài liệu trong hồ sơ. Điều này sẽ giảm thiểu được chi phí về thời gian cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.

Tuy nhiên, quy định về hồ sơ của thủ tục cấp lần đầu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Điều 20 Nghị định 181 lại chưa được sửa theo cách tương ứng.

Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 181 hiện quy định các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp phép phải “dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Nếu theo tinh thần cải cách (bỏ yêu cầu chứng thực) như đã thực hiện tại Dự thảo với quy định tại Điều 22, 23 Nghị định thì quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 cũng cần được sửa đổi tương tự.

Ngoài ra, cần chú ý rằng hiện tại Việt Nam đã có thỏa thuận với nhiều quốc gia về việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự, vì vậy, yêu cầu tại điểm d khoản 1 Điều 20 nói trên có thể là không phù hợp với các cam kết đã có.

Vì vậy, để bảo đảm sự thống nhất trong cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các cam kết và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng, trừ các trường hợp thuộc các quốc gia mà Việt Nam có ký kết về việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

  1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 6 Dự thảo quy định sửa đổi hồ sơ và thủ tục cấp phép kinh doanh vũ trường, kinh doanh karaoke theo đó thay vì phải cung cấp “bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” thì doanh nghiệp chỉ phải cung cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)”.

Sửa đổi tại Dự thảo là một bước tiến về cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên chưa thực sự triệt để (do vẫn còn yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). Đề nghị Ban soạn thảo xem xét yêu cầu trong Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường, chỉ cần cung cấp “bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” ở tất cả trường hợp và phương thức thực hiện thủ tục, bởi ít nhất các lý do sau:

  • Thông tin về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thể tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp;
  • Trong một số thủ tục hành chính khác thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong hồ sơ yêu cầu có tài liệu về Giấy đăng ký doanh nghiệp cũng chỉ quy định là phải nộp “bản sao” (ví dụ: Hồ sơ cấp giấy phép Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 20 Nghị định 181; Hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật quảng cáo; …).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.