VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ Năm 10:43 17-10-2019

Kính gửi: Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 7383/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

Về mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước (khoản 1 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-NHNN)

So với quy định hiện hành, Dự thảo đã có điều chỉnh khá quan trọng về mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng nhà nước (NHNN), theo đó các mức phí được xác định dựa vào số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN so với số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN trong tháng, cụ thể:

  • Nếu số tiền mặt rút ít hơn: miễn phí
  • Nếu số tiền mặt rút nhiều hơn: 0,005% trên số tiền chênh lệch giữa số tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán và số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng

Quy định này cần được xem xét ở điểm sau:

  • Về tính minh bạch: quy định chưa rõ về “số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước trong tháng” – căn cứ để so sánh với số tiền mặt rút, là của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút tiền nộp trong tháng hay là tổng số tiền không đủ tiêu chuẩn mà Ngân hàng Nhà nước trong tháng nhận được? Đề nghị Ban soạn thảoquy định rõ vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.
  • Về mục tiêu quản lý: Việc thay đổi về căn cứ tính phí rút tiền mặt được giải trình là “khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có nguồn kinh phí để tăng cường đầu tư nguồn lực tuyển chọn, thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng của NHNN là đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông”, đồng thời nội dung sửa đổi cũng đảm bảo về mục đích của Thông tư 35 là tăng cường sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Quy định sửa đổi về căn cứ tính mức phí là phù hợp với mục tiêu đảm bảo chất lượng sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông, vì quy định này sẽ thúc đẩy các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu nhận các đồng tiền chưa đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, về mục tiêu “hạn chế sử dụng tiền mặt” thì dường như giải trình của Ban soạn thảo dường như chưa thực sự thuyết phục, bởi vì nếu tổ chức tín dụng thu nhận được nhiều tiền chưa đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường thì đồng nghĩa với việc được rút nhiều tiền mặt hơn với mức phí thấp, thậm chí là miễn phí. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình thêm về vấn đề này để đảm bảo tinh thần hạn chế dùng tiền mặt quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP.

  • Về mục tiêu đảm bảo chất lượng và làm sạch đẹp đồng tiền lưu thông, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát quy trình thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 25/2013/TT-NHNN để đảm bảo đơn giản, thuận tiện (đặc biệt là trường hợp phải giám định lại tiền) điều này sẽ khuyến khích các đơn vị thu đổi thực hiện hoạt động thu nhận tiền không đủ tiêu chuẩn.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.