VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thứ Sáu 16:54 21-05-2021

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 49/GM-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính (Điều 5)

Về lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính (Điều 21 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT)

Khoản 3 Điều 21 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định “khi lập thiết kế kỹ thuật – dự toán nếu áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật khác quy định tại Thông tư này thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản mới được thi công”.

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT không có quy định về trình tự, thủ tục để được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận trong trường hợp trên. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về trình tự, thủ tục này trong Dự thảo để tạo thuận lợi khi triển khai thực hiện trên thực tế.

  1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BTNMT về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất (Điều 8)
  • Về trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất

Điều 5 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất, trong đó thời gian thẩm định được tính từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, Thông tư 61/2015/TT-BTNMT lại không quy định về thời gian xem xét tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ (phải trả lời ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hay là mấy ngày sau tính từ thời điểm nhận hồ sơ? Trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ qua đường bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lời là hồ sơ hợp lệ hay không?). Điều này có thể khiến cho thủ tục trở nên thiếu minh bạch, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về thời hạn xem xét hồ sơ hợp lệ và đầy đủ trong Dự thảo.

  • Về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất (Điều 6 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT)

Điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định trong hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất phải có “Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất”.

Yêu cầu tài liệu trên trong trường hợp cấp lại do bị mất Chứng chỉ là chưa hợp lý:

  • Tạo thêm gánh nặng về thủ tục hành chính cho người có Chứng chỉ. Mặt khác, cơ quan công an hay Ủy ban nhân dân cấp xã cũng không có căn cứ nào để xác nhận ngoài lời khai của người có Chứng chỉ. Vì vậy, việc yêu cầu phải có Giấy xác nhận này có thể tạo thêm phiền phức về mặt thủ tục cho người có Chứng chỉ;
  • Trong phần lớn các thủ tục hành chính về việc cấp lại giấy phép khi bị mất, các văn bản pháp luật hiện hành đều không yêu cầu phải có Giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ tục này thường rất đơn giản về hồ sơ.

Từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung tại Dự thảo quy định bỏ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư 61/2015/TT-BTNMT.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan