VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về lệ phí thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Thứ Tư 11:42 15-04-2020

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 4113/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Việc soạn thảo Dự thảo quy định giảm lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những hành động nhanh chóng, kịp thời từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và hoan nghênh hoạt động này. Tuy nhiên, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả và minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc vấn đề sau:

Về hoạt động được giảm mức lệ phí cấp phép

Theo quy định tại Dự thảo thì mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ được giảm 50% so với quy định tại Thông tư 150/2016/NĐ-CP. Điều này có nghĩa, mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng vẫn giữ nguyên, không được giảm.

Để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý của chính sách, đề nghị Ban soạn thảo:

  • Giải trình lý do về việc tại sao lại chỉ giảm mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng mà không giảm mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của các đối tượng khác được nêu ở trên?
  • Tổ chức tài chính vi mô là các tổ chức được thành lập nhằm thực hiện một số hoạt động đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ (khoản 5 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010); Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống (khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng). Như vậy, đây là các tổ chức được thành lập nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Trong bối cảnh khó khăn về dịch Covid – 19 như hiện nay thì việc giảm thậm chí là miễn mức lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của các đối tượng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này thành lập và rộng hơn sẽ giải quyết khó khăn cho các nhóm yếu thế. Vậy tại sao nhóm đối tượng này lại không được giảm hoặc miễn lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động?

Đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ về vấn đề này, nếu không có lý do hợp lý và thuyết phục, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định miễn lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.