VCCI góp ý các Dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí

Thứ Ba 16:58 21-04-2020

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được một số Công văn của Bộ Tài chính đề nghị góp ý các Dự thảo Thông tư về phí, lệ phí[1]. VCCI  có một số ý kiến ban đầu như sau:

Các Dự thảo Thông tư đều quy định giảm mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành và các mức phí, lệ phí này sẽ được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây được xem là biện pháp hỗ trợ cần thiết, nhanh chóng và kịp thời cho các doanh nghiệp trong thời kì khó khăn do dịch Covid -19 gây ra.

Tuy nhiên, để chính sách đảm bảo tính minh bạch và phát huy hiệu quả, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc một số điểm sau:

Tỷ lệ giảm

Các Dự thảo Thông tư đều giảm mức lệ phí cấp giấy phép kinh doanh, nhưng tỷ lệ giảm lại khác nhau giữa các lĩnh vực, ví dụ:

  • Giảm 50% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành đối với các hoạt động: cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng; cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
  • Giảm 30% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành đối với hoạt động cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mức giảm không đồng nhất giữa các lĩnh vực trên cần được xem xét ở điểm sau:

Mặc dù thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng hoạt động được giảm lệ phí, phí đều có tính chất là hoạt động thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước đối với các điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Vì vậy, tại sao đối với hoạt động cấp giấy phép kinh doanh trong nhiều lĩnh vực giảm 50% mức phí, lệ phí trong khi đối với lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động mức giảm lại chỉ có 30%? Điểm gì ở lĩnh vực này để khiến tỷ lệ giảm lại thấp hơn hầu hết các lĩnh vực còn lại?

Về đối tượng được giảm

Tương tự, giữa các Dự thảo Thông tư chưa có sự đồng nhất về đối tượng được giảm, cụ thể: cùng là hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng mức lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán không được giảm trong khi đó mức lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động hành nghề xây dựng; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thì lại được giảm 50% so với mức phí, lệ phí hiện hành.

Có thể thấy, các Dự thảo Thông tư được soạn thảo ban hành nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động, mới thành lập. Các chính sách về giảm phí, lệ phí đối với các hoạt động có cùng bản chất nhưng lại có sự khác biệt có thể tạo ra sự thiếu nhất quán và rõ ràng về chính sách. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình những vấn đề được nêu ở trên, nếu không có lý do và/hoặc căn cứ thuyết phục cho sự khác biệt này, đề nghị mức giảm lệ phí, phí cấp giấy phép ít nhất là 50% mức phí hiện hành và đồng thời cùng giảm cho các đối tượng khi cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với các Dự thảo Thông tư về phí, lệ phí. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Công văn số 4174/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Công văn số 4508/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Tài chính gửi qua email  đề nghị góp ý các Dự thảo

-Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

-Thông tư quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

– Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động