VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thứ Năm 10:10 15-09-2022

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 8965/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

Doanh nghiệp đánh giá cao và hoan nghênh việc ban hành Thông tư quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do giá nhiên liệu tăng. Quy định này sẽ góp phần giảm chi phí kinh doanh và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Dự thảo thì chỉ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường sắt, thủy nội địa mà không phải tất cả các loại phí, lệ phí trong các lĩnh vực này, ví dụ:

  • Đối với hoạt động hàng hải nội địa, Dự thảo chỉ giảm mức phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa.

Các loại phí không được giảm là: phí sử dụng vị trí neo đậu tại khu nước, vùng nước; lệ phí ra, vào cảng biển tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi;

  • Đối với hoạt động hàng không dân dụng: Dự thảo chỉ giảm đối với phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

Các loại phí không được giảm là phí kiểm định cấp giấy chứng nhận loại tàu bay, chứng chỉ đủ điều kiện kỹ thuật các phương tiện thiết bị hàng không sản xuất mới đưa vào sử dụng; phí kiểm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay (tính theo trọng tải cất cánh tối đa của từng loại tàu bay); Phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu bay; Phí cung cấp thông tin trong sổ đăng bạ tàu bay; phí phân tích dữ liệu bay; Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép nhân viên hàng không; lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay; …;

  • Đối với hoạt động thủy nội địa: Dự thảo chỉ giảm mức phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; phí trình báo đường thủy nội địa; không giảm phí trọng tải.

Việc giảm loại phí, lệ phí này nhưng không giảm loại phí, lệ phí khác trong cùng lĩnh vực hoạt động mà không có giải trình khiến cho chính sách chưa thực sự minh bạch. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình về các loại phí, lệ phí không được giảm và đồng thời cân nhắc mở rộng hơn việc giảm các loại phí, lệ phí trong các lĩnh vực được liệt kê ở trên.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.