VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu khoản phí, lệ phí trong thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Sáu 08:20 16-07-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 7107/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến sơ bộ ban đầu như sau:

Về loại phí, lệ phí giảm

Theo quy định tại Thông tư 101/2020/TT-BTC có 02 loại lệ phí, 32 loại phí trong công tác thú y. Quy định tại Dự thảo, giảm 50% mức thu đối với 02 loại lệ phí và 01 loại phí. Như vậy, so với tổng số phí trong công tác thú y thì số loại phí được giảm mức thu là quá ít 01/32 loại phí.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kì khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm các loại phí được giảm (ví dụ: các loại phí kiểm soát giết mổ; phí kiểm dịch động vật đối với lợn, kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản – đây là hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp, việc giảm phí sẽ hỗ trợ hiệu quả và thực chất cho doanh nghiệp)

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.