VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Thứ Tư 15:10 15-09-2021

Kính gửi: Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 8764/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khi hoạt động vận chuyển hành khách nôi địa sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng (chỉ còn 20-30% so với giai đoạn tháng 3-4/2021, các ngày của 02 tuần đầu tháng 6 chỉ tương ứng 5-10% lượng vận chuyển trung bình tháng 4/2021[1]), thị trường quốc tế tiếp tục đóng cửa. Vì vậy, việc soạn thảo và ban hành Thông tư thay thế Thông tư 19/2020/TT-BGTVT theo hướng điều chỉnh thời hạn áp dụng chính sách giảm giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam áp dụng trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 là cần thiết.

Về khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo thì áp dụng khung giá đối với dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2019/TT-BGTVT với “mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT”. Việc điều chỉnh mức tối thiểu mà không điều chỉnh mức tối đa trong khung giá sẽ khiến cho chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hàng không chưa thực sự hiệu quả. Bởi vì, các nhà khai thác cảng hàng không sẽ có quyền áp dụng mức giá trong giới hạn khung giá do Nhà nước quy định. Nếu bỏ mức tối thiểu, nhưng vẫn giữ mức tối đa thì mức giá thực tế áp dụng trước và sau khi Thông tư này sẽ là không đổi, nếu như các nhà khai thác cảng không điều chỉnh giá. Mà điều này là hoàn toàn có thể xảy ra khi các doanh nghiệp cảng cũng đang gặp khó khăn.

Do đó, để đảm bảo tính thực chất và hợp lý của chính sách, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định giảm mức tối đa của khung giá, mức giảm cần được tính toán để cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp hàng không và doanh nghiệp cảng.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

[1] Báo Điện tử Chính phủ, Dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi vào giữa quý III/2021, ngày 29/6/2021, truy cập tại  http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Du-bao-thi-truong-hang-khong-Viet-Nam-se-phuc-hoi-vao-giua-quy-III2021/436314.vgp