VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật

Thứ Ba 18:33 05-03-2024

Kính gửi:  Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 9133/BTNMT-BĐKH ngày 26/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Phạm vi các cơ sở trong Danh mục

Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP đã quy định các tiêu chí xác định cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Theo Điều 6.2 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nhằm mục đích chi tiết các cơ sở đáp ứng các tiêu chí tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Vì vậy, Danh mục này cần phải đảm bảo tính thống nhất với các quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, một số quy định còn chưa đáp ứng yêu cầu này:

  • Phụ lục IV Dự thảo về Danh mục cơ sở kiểm kê ngành xây dựng có quy định cả các cơ sở là bệnh viện. Quy định này là chưa phù hợp. Phụ lục I về phân loại công trình xây dựng Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định các bệnh viện thuộc loại các công trình y tế, không phải toà nhà thương mại.
  • Phụ lục III Dự thảo về Danh mục cơ sở kiểm kê ngành giao thông vận tải quy định cả các công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách. Quy định này là chưa phù hợp vì cơ sở kinh doanh lĩnh vực vận tải hành khách không thuộc các trường hợp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các cơ sở trong Danh mục đảm bảo tuân thủ theo đúng các tiêu chí tại Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

  1. Danh mục kiểm kê khí nhà kính ngành nông nghiệp

Dự thảo bổ sung các cơ sở trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây là bổ sung hoàn toàn mới so với Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, và không có trong các trường hợp tại Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Lý giải cho việc này, cơ quan soạn thảo cho rằng các cơ sở này có mức phát thải trên 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc này vì các lý do sau đây:

  • Nghị định 06/2022 không quy định các doanh nghiệp này thuộc các trường hợp kiểm kê khí nhà kính. Việc bổ sung doanh nghiệp vào Danh mục này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về kiểm kê và giảm phát thải tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Trong khi đó, không có sự tham vấn đầy đủ cũng như đánh giá tác động cụ thể đến doanh nghiệp. Khi đó, quy định này dường như chưa thống nhất với văn bản cấp trên (Nghị định 06/2022/NĐ-CP);
  • Tác động lên doanh nghiệp: theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện nhiều cơ sở chăn nuôi đang đối mặt với vấn đề chi phí kinh doanh lớn do các tác động từ dịch bệnh Covid-19 và các yêu cầu về di dời địa điểm chăn nuôi theo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Quy định này sẽ ngay lập tức tạp thêm gánh nặng lên các doanh nghiệp tại thời điểm này.
  1. Thông tin các cơ sở trong Danh mục

Thông tin các cơ sở trong Danh mục gồm tên, địa chỉ, ngành nghề/loại hình kinh doanh và mức tiêu thụ. Thực tế, các thông tin như tên, địa chỉ doanh nghiệp có thể thay đổi mà cơ quan nhà nước chưa kịp rà soát hoặc cập nhật kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng sai sót, không trùng khớp thông tin doanh nghiệp giữa quy định và thực tế. Hiện nay, các doanh nghiệp được định danh thông qua mã số doanh nghiệp/ mã số thuế. Các thông tin này không thay đổi và có thể định danh chính xác doanh nghiệp. Do vậy, để đảm bảo tính chính xác, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thông tin về mã số doanh nghiệp/ mã số thuế.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

[1] Góp ý dựa trên phiên bản Dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định