VCCI_Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng

Thứ Sáu 15:19 02-12-2022

Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 9175/BGTVT-KHCN ngày 7/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về bến xe hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Sự cần thiết ban hành Quy chuẩn

Dự thảo dự kiến ban hành các quy định bắt buộc về tiêu chuẩn, điều kiện với các bến xe hàng trước khi đi vào hoạt động. Theo Thuyết minh Dự thảo, việc xây dựng quy chuẩn sẽ giúp tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hoá.[1] Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng cần cân nhắc lại sự cần thiết của việc ban hành quy chuẩn vì các lý do sau:

– Về mục đích ban hành: Điều 3.2 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 quy định mục đích ban hành quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng. Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hơn việc ban hành quy chuẩn này có nhằm bảo đảm các nội dung kể trên.

– Nguy cơ trùng lặp với các quy định hiện hành: phần lớn nội dung Dự thảo dẫn chiếu các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, chiếu sáng, thoát nước, an toàn thực phẩm…Các bến xe hàng vốn dĩ đã phải đáp ứng các quy định này mà không cần ban hành thêm Quy chuẩn kỹ thuật;

–  Làm rõ hơn nhu cầu từ thực tiễn: bến xe hàng có đặc điểm khác với bến xe khách. Các bến xe khách phục vụ chủ yếu là người dân, với số lượng lớn và là phương thức vận tải công cộng nên cần các biện pháp kiểm soát tránh ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Trong khi đó, các bến xe hàng chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp, thương nhân, bản chất đây là quan hệ kinh tế. Tự bản thân bến xe hàng sẽ cần nâng cao chất lượng vận hành để thu hút khách hàng, và pháp luật đã có các cơ chế xử lý tranh chấp phù hợp nếu các bên cần. Khi đó, việc ban hành các yêu cầu bắt buộc về cơ sở vật chất của bến xe hàng sẽ có nguy cơ tốn kém chi phí cho cả bến xe hàng và thương nhân hoạt động tại bến;

Từ những lý do này, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại sự cần thiết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật cho bến xe hàng.

Góp ý trên không ảnh hưởng đến góp ý dưới đây.

  1. Cơ sở vật chất của bến xe hàng

Điều 2.3.2 Dự thảo quy định bến xe hàng phải có hệ thống camera giám sát 24/7 và dữ liệu được lưu giữ tối thiểu 01 tháng. Tuy nhiên, quy định này là không cần thiết vì các doanh nghiệp đã phải bố trí nhân viên thực hiện các hoạt động theo dõi, giám sát xe ra vào, quá trình xếp hàng, dỡ hàng và các hoạt động khác theo quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. Việc bắt buộc lắp camera và có hệ thống lưu trữ dữ liệu sẽ gây tốn kém, tạo ra chi phí lớn cho các bến xe hàng, và có thể là cả các doanh nghiệp, thương nhân với tư cách người sử dụng dịch vụ. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này. Việc lắp camera và có hệ thống lưu trữ chỉ nên dừng ở mức độ khuyến khích nhằm hỗ trợ hoạt động của bến xe hàng.

Điều 2.4.1 Dự thảo quy định bến xe hàng phải có hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp vì Luật Bảo vệ môi trường chỉ quy định các bến xe hàng (là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải, không cần phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về bến xe hàng . Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

[1] Thuyết minh Dự thảo, trang 2, trang 28