VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Thứ Năm 12:54 27-04-2023

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 3221/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

  1. Về thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 (điểm b khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2 Nghị định 48/2019/NĐ-CP)

Thủ tục chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 có sự thay đổi, do xuất phát từ việc thay đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục (từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (đối với tuyến đường thủy nội địa quốc gia); Cục Hàng hải Việt Nam (đối với vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải) về Sở Giao thông vận tải).

So với quy định hiện tại, thời gian giải quyết thủ tục bị kéo dài hơn (02 ngày làm việc), bởi vì Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Việc Dự thảo quy định thời gian thủ tục kéo dài hơn so với hiện hành (dài hơn 02 ngày làm việc) và thiết kế thủ tục, trong giai đoạn thẩm định Sở Giao thông vận tải phải hỏi các cơ quan liên quan … sẽ khiến cho thủ tục chưa thể hiện được tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tính chất của phân cấp, phân quyền.

Đề nghị Ban soạn thảo giữ nguyên về thời gian giải quyết thủ tục là 05 ngày làm việc và bỏ giai đoạn Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan như trên.

  1. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về giai đoạn nhận hồ sơ của thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu, theo đó, cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, “trường hơp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này”. Quy định này là chưa rõ về thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, điều này có thể khiến cho quy trình thủ tục kéo dài.

Để đảm bảo tính minh bạch của thủ tục, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 48/2019/NĐ-CP theo hướng quy định rõ về thời gian xem xét hồ sơ hợp lệ, có thể là 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.