VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (lần 2)

Thứ Ba 16:41 12-10-2021

Kính gửi:  Vụ Pháp chế – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 2432/BVHTTDL-PC ngày 09/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (lần 2) (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Hành vi không có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 1.1.b Dự thảo (bổ sung Điều 7.11.d Nghị định 45/2019/NĐ-CP) quy định xử phạt với hành vi “không có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình hoạt động kinh doanh”. Tuy nhiên, quy định này chưa phù hợp với thực tế trong một số trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn người phụ trách kinh doanh chết, mất tích (do đó cần thời gian để bổ sung người mới), hoặc người phụ trách bỏ việc mà không có thông báo trước (trong trường hợp doanh nghiệp thuê người phụ trách). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng xử phạt nếu doanh nghiệp không có người phụ trách trong một khoảng thời gian hợp lý, chẳng hạn 1 tháng.

  1. Quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Dự thảo dự kiến sửa đổi một số quy định trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Một số quy định sau tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP cũng cần được cân nhắc sửa đổi, cụ thể:

Thứ nhất, Điều 38.1.a Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt tổ chức, doanh nghiệp với hành vi không thông báo thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. Tuy nhiên, quy định này là không phù hợp do pháp luật về nội dung không có quy định về hành vi tương ứng. Cụ thể, các quy định về quảng cáo xuyên biên giới tại Điều 13, 14, 15 Nghị định 181/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 70/2021/NĐ-CP) không quy định trách nhiệm này cho các chủ thể trên.

Thứ hai, Điều 38.1.c Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt các cơ quan báo chí nếu quảng cáo xuyên biên giới mà không thông qua tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam. Tuy nhiên, quy định này là không phù hợp với quy định tại Điều 1.1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP (sửa đổi Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP), theo đó cho phép quảng cáo xuyên biên giới mà không cần thông qua công ty kinh doanh quảng cáo nội địa.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung điều khoản bãi bỏ các quy định trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (lần 2). Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.