Tìm kiếm trên 5271 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Những vấn đề cần xin ý kiến

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành PLNH, có một số vấn đề còn có những ý kiến, quan điểm khác nhau. Cụ thể…

22:35 10-05-2006

Đánh giá dự thảo nghị định

Miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc là những địa bàn kém phát triển, giao thông khó khăn, thu nhập của người dân thấp, hàng hóa khan…

12:12 09-05-2006

Góp ý dự thảo Luật Công chứng

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨNG Dự thảo Luật Công chứng được Chính phủ giới thiệu ngày 09/02/2006, hiện nay đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho…

02:16 09-05-2006

Yêu cầu khi viết bài góp ý 1 dự thảo

Những nội dung góp ý cơ bản của VCCI trên quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp 1. Về sự cần thiết phải ban hành văn bản2. Nhận…

11:47 05-05-2006

Giới thiệu VIBonline

CÔNG CỤ GÓP PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ KINH DOANH NGÀY CÀNG MINH BẠCH VÀ THUẬN LỢI 1.      Mục đích: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

10:55 19-04-2006

Một số thông tin mới về dự án

Thông tin cũ: DỰ ÁN: SỰ THAM GIA CÁC DỰ ÁN LUẬT CỦA CHUYÊN GIA   Mục tiêu: Vì một hệ thống pháp luật dân chủ, khả thi và đồng…

09:06 13-04-2006

Vẫn nhà nước hóa, hành chính hóa

Nhân kỷ niệm 13 năm thành lập (3-1993) Saigon Times Club tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của hội để tiến tới một xã…

16:37 11-04-2006