Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định Hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 10:08 05-09-2019 | 13783 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sản xuất, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về tiêu chí đăng ký và xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Công thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định Hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về tiêu chí đăng ký và xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/09/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

05/09/2019

Đã xem

13783 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

05/09/2019

Đã xem

13783 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com